„ Mogę wszystko w tym, Który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie”

Ap. Paweł

PAMIĘTAJ !

1. Rozmawiaj z Bogiem codziennie.
w modlitwie osobistej
czytając Słowo Boże (2 Tym. 3,16-17).

2. Poproś swego Pana, Jezusa Chrystusa by poprowadził cię do społeczności swojego ludu.

3. Spotykaj się na nabożeństwie z chrześcijanami w Dniu Pańskim ( w Sobotę )
(Obj.14,12; Hebr.10,25; 2Moj.20,8-11).

4. Zawrzyj osobiste przymierze z Bogiem poprzez zanurzenie (chrzest) (Ew. Mar.16,16).

5. Dziel się Dobrą Nowiną o zbawieniu z łaski przez wiarę ( Mat.28,19; Ef.2,8; Rz.10,9; Ew. Jana 3,16).

6. Dbaj o swój rozwój duchowy
( Miłość i Sprawiedliwość).

7. Nie oglądaj się za siebie i nie patrz na ludzi.

I jeszcze jedno!

Pamiętaj! Chrześcijaństwo to nie jest religia.
Jest to styl życia, bo Jezus nie przyszedł na ten świat, po to by założyć nową religię. On przyszedł by pokazać nam jak żyć i dać nam życie wieczne z łaski przez wiarę, ofiarując swoje życie za nas.

STATYSTYKI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150, 02-514 WARSZAWA
telefon: +48 22 621-02-51

Podaję statystyki:
LICZBA ZAMACHÓW SAMOBÓJCZYCH ZAKOŃCZONYCH ZGONEM
ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY
2006 4.090 3.444 646
2005 4.621 3.885 736
2004 4.893 4.104 789
2003 4.634 3.890 744
2002 5.100 4.215 885
2001 4.971 4.184 787
2000 4.947 4.090 857
1999 4.695 3.967 728
1998 5.502 4.591 911
1997 5.614 4.622 992
1996 5.334 4.392 942
1995 5.485 4.465 1.020
1994 5.538 4.541 997
1993 5.569 4.519 1.050
1992 5.453 4.426 1.027
1991 4.159 3.388 771


Statystycznie, więc każdego dnia pozbawia się życia około 10 osób. Tak, więc co 41 min ktoś w naszym kraju popełnia samobójstwo.

Statystyka rozwodów w Polsce Dane GUS:
• liczba rozwodów:
rok 2000: 43 tys.
rok 2001: 45 tys.
rok 2002: 45 tys.
rok 2003: 49 tys.
rok 2004: 56 tys.
rok 2005: 67 tys.
• przyczyny rozwodów w 2004 r.
niezgodność charakterów: 32%
zdrada: 24%
alkohol: 23%
naganny stosunek do członków rodziny: 9%
problemy finansowe: 9%
inne: 3%
W 75% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 70% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Jeżeli jest inaczej, to wina najczęściej jest po stronie mężczyzny. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.


Statystyka na rok 06/07 - blisko 200 małżeństw w Polsce, każdego dnia rozwodzi się z powodu alkoholizmu, zdrady i znęcania fizycznego.


***

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi za zbawienie, uwolnienie i dar życia wiecznego z łaski przez wiarę.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tej książki, tj.:

Panu Bogu, Agatce, Romce, Tomkowi, Markowi, Kazimierzowi, autorom tekstów i rysunków i wszystkim ludziom dobrej woli…

Niech dobry Bóg obdarzy Was swym
Błogosławieństwem.